Total Revisjon DA har lokalitet i Tørkoppveien 10 i Moss (2. Etg. Bredsand Helsehus), og har hele østlandsområde som markedsområde. Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.

OM OSS

Total Revisjon DA ble stiftet 01.01.2003.

Selskapet er en videreføring av Total Revisjon AS som har drevet revisjonsvirksomhet siden 1993.

Selskapet drives av Randi Anette Klemsdal, Inger Johanne Roer Andersen og Ole-Petter Brevold, som alle registrerte revisorer og har lang fartstid i bransjen, så den nødvendige kompetansen er sikret.

Selskapet arbeider etter moderne revisjonsmetoder, er medlem av Den norske revisorforening, og benytter foreningens revisjonsmetodikk Descartes.

Vi har samarbeide med regnskapskontorer, advokater og andre revisjonsfirmaer.

Det legges vekt på god kundekontakt og kommunikasjon gjennom året, som er nødvendig for å gi kundene god faglig bistand og service.

Les mer

TJENESTER

1. Revisjon 
Lovbestemt oppgave som utføres med risikobasert revisjonsmetodikk,
samt revisjon spesifikt etter klientens ønske.

  • Revisjon gjennom året
  • Årsoppgjørsrevisjon
  • Revisjonsberetning
  • Revisjon av mellombalanse
  • Revisjon av deler av regnskap
  • Revisjon av prosjektregnskap mv.

Les mer