Total Revisjon DA har lokalitet i Tørkoppveien 10 i Moss (2. Etg. Bredsand Helsehus), og har hele østlandsområde som markedsområde. Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.

TJENESTER

1. Revisjon 
Lovbestemt oppgave som utføres med risikobasert revisjonsmetodikk,
samt revisjon spesifikt etter klientens ønske.

 • Revisjon gjennom året
 • Årsoppgjørsrevisjon
 • Revisjonsberetning
 • Revisjon av mellombalanse
 • Revisjon av deler av regnskap
 • Revisjon av prosjektregnskap mv.

2. Attestasjonsoppgaver innen selskapsrett, mva, skattefunn, offentlige tilskudd mv.

3. Skattebistand
Utføres på kundens anmodning med basis i detaljkunnskap.

 • Skatteplanlegging
 • Årsoppgjør med ligningspapirer
 • Valg av selskapsform og etableringsrådgivning
 • Avgiftsspørsmål. bl.a. merverdiavgift.

4. Økonomistyring
Utføres på kundens anmodning med basis i detaljkunnskap.

 • Utarbeidelse av årsoppgjør/konsernregnskap
 • Økonomiske analyser
 • Intern kontroll, regnskapsopplegg, avstemminger.
 • Valg av regnskapssystem