Total Revisjon DA har lokalitet i Kongensgate 21 i Moss (4. etg. Sparebank 1 bygget), og har hele østlandsområde som markedsområde. Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.