Total Revisjon DA har lokalitet i Tørkoppveien 10 i Moss (2. Etg. Bredsand Helsehus), og har hele østlandsområde som markedsområde. Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.